Рибата - здравословна и качествена храна
Риби
Кулинарен справочник
Ресторанти
Кафета
Барове
Хотели
Музеи
Храмове
Видео

Ето и рецептите в Созопол!

 
БЯЛА РИБА


Бялата риба, наричана в някои райони на България също сулка и якбалък (Sander lucioperca), е вид хищна сладководна риба. Разпространена е във водоемите в България. Родината на бялата риба е Източна Европа и Западна Азия, интродуцирана е успешно в Западна и Средна Европа както и в някои части на САЩ. Обитава бавнотечащи реки, езера и язовири. Активна е през нощта. Живее в дълбоките води, по песъчливите и каменистите дъна. Очите са големи и отразяват повече светлина на неосветени места, като отличното зрение е приспособление за нощния лов. Храни се с малки риби, ракообразни, ларви и нимфи на различни насекоми и др. В първите години от своя живот се движи на стада и напада стада от бабушки, костури и др. Когато наедрее, се отделя от стадото и ловува сама, като може да нападне себеподобни с маса до половин килограм. Прочиства водоемите от болни, наранени и неразвити риби. Избягва бедни на кислород води.